Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Afval scheiden blijft zinvol, onze reactie op verhoging DIFTAR tarief

Sinds 2019 is in onze gemeente DIFTAR  ingevoerd. Dit betekent dat voor verschillende afvalstromen gedifferentieerde tarieven gehanteerd worden.

Het belangrijkste verschil is, dat er bij het ophalen van ‘de grijze bak’ een vast basistarief geldt, met daarnaast een variabel tarief, namelijk € 4,- per keer dat je de bak aanbiedt. Je kunt nog steeds elke twee weken de grijze bak aanbieden, dat is dus 26x per jaar, maar dat kost wel veel geld!

Tegelijkertijd zijn er op een groot aantal plaatsen in de stad ondergrondse containers, waarin je gratis plastic afval kunt deponeren. Deze waren er al voor de invoering van het DIFTAR-tarief, maar het aantal is – wegens succes – flink uitgebreid, net al het aantal ledigingen van deze containers.

Afval is een toenemend probleem in de moderne maatschappij geworden: we kopen en verpakken (te) veel en moeten het daarna weer kwijt. Het verwerken van – rest – afval kost de gemeente veel geld: het moet opgehaald worden (transportkosten en menskracht) en daarna verbrand worden (transportkosten en menskracht en kosten van de verbrandingsovens). Het transport en het verbranden is milieuvervuilend. Restafval is kort gezegd afval, waarmee verder niets anders meer mee gedaan wordt dan het verbranden. Maar de hoeveelheid ‘rest’ kan in belangrijke mate verkleind worden door scheiden van het afval.

De belangrijkste stap is het voorkómen van afval: minder kopen en met name minder verpakking kopen.  De volgende stap is het scheiden van het afval in herbruikbaar afval (bijvoorbeeld naar de kringloop brengen) en recyclen en composteren van afval. Glas en papier zijn heel goed te recyclen. GFT is goed te composteren. Plastic blijkt moeilijk, omdat er veel verschillende soorten plastic zijn en omdat plastic evenals drankkarton niet altijd schoon wordt aangeboden.

Scheiden kost tijd en aandacht, maar het drukt ons wel met de neus op de feiten.

Sinds de invoering van DIFTAR zijn we ons meer bewust geworden hoeveel plastic er eigenlijk dagelijks/wekelijk overblijft, hoeveel voedsel en andere waren er in plastic verpakt wordt. Die verpakking is nodig/zinvol voor het transport van voedsel-/goederen: maar ook transport is vervuilend (dit dwingt ons allemaal om erover na te denken).

Nu naar de kosten voor ons als inwoners:

Ik beperk mij hier even tot de kosten voor 1-peroons huishoudens in de gemeente Goes in de afgelopen jaren

2016   € 188,00 Deze tarieven waren kostendekkend, d.w.z. de inkomsten waren gelijk aan de kosten (NB op gemeentelijke tarieven mag geen winst gemaakt worden)
2017 € 201,60
2018 € 181,20
2019 € 126,00 Zonder variabel tarief van 4,- per keer
€ 158,00 Met een variabel tarief van 8x 4,-, het gemiddelde Kostendekkendheid:

90%

2020 a € 182,40 Kostendekkendheid:

100%

b € 176,40 *)   Kostendekkendheid:

minder dan 100%

c € 170,40 Kostendekkendheid:

veel minder dan 100%

*) Hierover neemt de gemeenteraad a.s. donderdag een besluit, waarschijnlijk dit middelste tarief (b)

De kosten worden dus hoger, wat grotendeels veroorzaakt wordt door hogere kosten van verbranding, namelijk € 12,32 per 1 persoons huishoudens. En deels is er een stijging omdat de gemeente gerekend had dat inwoners de grijze bak gemiddeld 12x per jaar aan de weg zouden zetten, maar dat deden ze gemiddeld maar 8x per jaar!

De stijging voor die misrekening en dus voor het goede gedrag van de inwoner wordt gedeeltelijk gecompenseerd en daarom is de stijging minder hoog. En de kostendekkendheid dus minder dan 100%. Volgend jaar zullen de kosten dus weer iets omhooggaan om een kostendekkendheid van 100% te bereiken.

Omdat de gemeente met een gemiddelde van 8 x aanbieding per jaar rekent, kun je als inwoner de kosten nog drukken door minder dan 8x per jaar aan te bieden.

Wanneer we de kostenontwikkeling sinds 2016 bekijken, zien we dat de kosten tussen 2018 en 2019 eerst fors gedaald zijn en nu voor 2020 nog niet op het niveau van 2018 liggen (en zeker niet op het niveau van 2017)

Het is dus zeker niet zo dat de inwoners voor het scheiden gestraft worden!

Scheiden loont: in de eerste plaats voor het milieu en het bewust worden van onze afvalstromen, maar zeker ook voor onze portemonnee!

Tot slot: volgend jaar zullen de inwoners in de containers voor plastic en drankkarton ook metaal mogen aanbieden.

 

Gepubliceerd op 19-12-2019 - Laatst gewijzigd op 19-12-2019