Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Schriftelijke vragen over Leefstijlcoaches

Met ingang van 1 januari 2019 is Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) toegevoegd aan de basiszorgverzekering. Het kabinet heeft hiervoor ruim 6 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Leefstijlcoaches, die deze interventie willen aanbieden, moeten zich registreren in het AGB-register.

Zoals uit de bijgevoegde overzichtskaart blijkt (zie het artikel van Zorgverzekeraars Nederland op www.zn.nl) zijn momenteel nog geen leefstijlcoaches actief in de Goese huisartsenpraktijken.

De beschikbare financiering door het rijk richt zich in de eerste plaats op de inzet van de huisartsen en de zorgverzekeraars.

Maar gelet op het feit dat m.n. chronisch zieken een beroep kunnen doen op o.a. de WMO, kunnen wij ons voorstellen dat hierin ook een taak is weggelegd voor de gemeentelijke overheid.

Daarom willen wij het college de volgende vragen voorleggen:

Vragen:

  1. Heeft het college kennisgenomen van dit artikel?
  2. Onderschrijft u – met ons – het belang van interventie door een leefstijlcoach?
  3. Bent u – met ons – van mening dat hier ook een taak is weggelegd voor de gemeente Goes, mede omdat de (rijks)overheid hierin investeert?
  4. In hoeverre kan hier gebruik gemaakt worden van de diensten van de GGD Zeeland in het kader van de publieke gezondheidszorg?
  5. Omdat de gemeente Goes reeds de inzet van een beweegcoach en een welzijnscoach via SMWO financiert, vragen wij ons af of deze functionarissen wellicht een rol kunnen spelen bij GLI.

Bent u bereid om in contact te treden met eerdergenoemde organisaties, om na te gaan of de gemeente Goes hierin een rol van betekenis kan spelen?

Gepubliceerd op 14-01-2019 - Laatst gewijzigd op 25-02-2019