Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Schriftelijke vragen over gesloten jeugdzorginstellingen

De laatste tijd verschijnen er artikelen*) in de media over de problematiek van geslotenjeugdzorginstellingen. Uit onderzoek blijkt dat de opvang in gesloten instellingen vaak niet het gewenste resultaat heeft voor de daar geplaatste jongeren. Uit, in de praktijk getoetst, wetenschappelijk onderzoek blijkt voorts, dat het beter is om het helegezin te behandelen i.p.v. alleen het kind.

Tijdens die behandeling wordt gewerkt aan een nieuw gezinssysteem en versterking van de vaardigheden van de ouders als opvoeders.

Vragen:

  1. Heeft het college kennisgenomen van deze publicaties?
  2. In hoeverre wordt deze benadering door de jeugdzorginstellingen, waarmee Goes samenwerkt, al toegepast bij de behandeling van daarvoor in aanmerking komende jongeren met ernstige psychische en gedragsproblemen?
  3. Indien dit zo is, kunt u daarvan een overzicht verstrekken?
  4. Mocht het echter zo zijn, dat de gebruikelijke gang van zaken bij bovengenoemde groep jongeren, plaatsing in een gesloten jeugdinstelling is, bent u dan bereid om samen met de betreffende instellingen de mogelijkheden voor gezinstherapie nader te onderzoeken?
  5. Is het mogelijk om de financiële consequenties in beeld te brengen bij eventuele invoering van genoemde gezinstherapie?
Gepubliceerd op 25-02-2019 - Laatst gewijzigd op 25-02-2019