Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Reactie op Rapport Omnium

D66 onderschrijft de conclusies van het rapport Berenschot inzake beleid, besluitvorming en de governance, voor wat betreft ontbreken van voldoende kritische houding en doorpak kracht van de verschillende spelers. Ook de raad mag daarbij de hand in eigen boezem steken. Het rapport beschrijft in zijn conclusies helder wat er is mis gegaan.

Met deze inzichten wil D66 nu alle aandacht richten op de toekomst en daarbij vaart maken met de uitvoering van de adviezen.

Het Omnium schreeuwt om een nieuw en heldere koers.

Berenschot doet 2 mogelijke aanbevelingen voor de (her)inrichting van de governance structuur:

  1. De gemeente pakt de eigenaarsrol weer terug: Omnium wordt dan een gemeentelijke dienst met een directeur. Berenschot benoemt als het grote nadeel van deze structuur, dat dit (overgangs) proces lang gaat duren.
    Het voordeel zit er naar onze mening in dat loden last van de investeringslasten en afschrijvingen niet meer op de bedrijfsvoering drukken. Een ander voordeel is dat de meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) meegaat in de gemeentelijke beleidscyclus
  2. Optimalisering van de governance structuur kan snel ingevoerd worden en wordt aanbevolen door Berenschot.

Wij willen dit 2e advies overnemen, maar wel met de nadrukkelijke kanttekening dat de gemeenteraad een invloedrijke rol krijgt in het geadviseerde stappenplan, bijvoorbeeld door het instellen van een klankbordgroep met adviesrecht.

Daarnaast lijkt afwaardering van de schuldenlast een absolute noodzaak evenals een heldere opdracht aan de bestuurder/directeur.

Voor het ontwikkelen van een visie bevelen wij aan dat het college zich laat bijstaan door een deskundige.

Gepubliceerd op 24-10-2019 - Laatst gewijzigd op 25-10-2019