Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Meer aandacht voor preventie tabaksverslaving

Landelijk zijn voor het te voeren gezondheidsbeleid de volgende speerpunten benoemd: roken, overmatig alcoholgebruik, (ernstig) overgewicht, bewegen, depressie en diabetes. Met de aanpak hiervan is de grootste gezondheidswinst te behalen.

Regionaal wordt daarbij aangesloten en wordt de focus gelegd op: preventie genotmiddelen, gezond gewicht, een betere mentale gezondheid en minder psychosociale problematiek.

In de lokale gezondheidsnota van de gemeente Goes wordt na gezond gewicht, sport & bewegen, huiselijk geweld, kinder- en ouderenmishandeling, veiligheid op straat, lichamelijke beperking en gezonde leefomgeving bij de speerpunten ook tabak, alcohol en drugs genoemd.

D66 Goes is van mening dat preventie van tabaksverslaving c.q. roken meer aandacht verdient in de lokale gezondheidsnota.

Het thema alcohol en jeugd is zonder meer één van de belangrijkste aandachtspunten binnen het preventieve gezondheidsbeleid. Echter tabaksverslaving c.q. roken zal de komende periode meer aandacht moeten krijgen. Roken is namelijk de belangrijkste vermijdbare oorzaak van ziekte en overlijden. Gemeenten kunnen nog veel explicieter beleid opstellen om rokers te ontmoedigen.

In de regionale nota staat dat 13,1 % van de totale ziektelast komt door roken en 2,8 % door overmatig alcoholgebruik.  Maar ondanks de hoge ziektelast als gevolg van roken, worden er weinig concrete maatregelen voorgesteld om het roken te ontmoedigen. D66 Goes pleit er daarom voor om bij de preventie van tabaksverslaving een tandje bij te zetten.

Bij de raadsbehandeling hebben we in een motie het college verzocht om in het uitvoeringsplan gezondheidszorg 2018 een hogere prioriteit toe te kennen aan de preventie van tabaksverslaving c.q. roken en daarbij gebruik te maken van de aanbevelingen van Longfonds, KWF kankerbestrijding en de Hartstichting.

De motie werd bij meerderheid aangenomen, waarbij opviel dat de grootste coalitiepartij deze ook steunde.

Goes, 22 december 2017

Dick van de Merwe, D66 Goes

Gepubliceerd op 22-12-2017 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018