Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Meer aandacht voor houtrook

Het ontstaan en tegengaan van houtrookhinder stond de afgelopen week volop in de belangstelling. Het was zelfs doorgedrongen in het 8 uur NOS-journaal. Zelf worden we daarvoor regelmatig benaderd. Vorige zaterdag nog was een Goese inwoner in onze verkiezingswinkel om zijn beklag te doen over een excessief stokende buurman. Volgens hem kreeg hij weinig gehoor op het stadskantoor bij het uiten van zijn klacht.

Toevallig stond donderdagavond 15 maart 2018 in de debatraad (de laatste voor GR2018) de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) op de agenda.

Artikel 2:79 (APV) Woonoverlast als bedoeld in artikel 151d Gemeentewet, bood naar mijn mening aanknopingspunten om door regelgeving meer vat te krijgen op deze problematiek. Lid 3: De last kan in ieder geval worden opgelegd bij ernstige en herhaaldelijke: a. geluid- of geurhinder.

Allerwegen was er sympathie voor het aanpakken van dit onderwerp, maar uiteindelijk gaf de voorzitter, zijnde burgemeester van de raad, aan dat hij dit niet zo’n goede oplossing vond, maar dat het bouwbesluit zich meer leent voor het opstellen van beleidsregels om deze excessieve overlast te beteugelen.

Op http://houtrook.nl/regelgeving te vinden over de risico’s en kun je meer over regelgeving vinden rondom houtrook.

De burgemeester deed de toezegging om binnen een aantal maanden met beleidsregels hiervoor te komen. In ieder geval hebben we dit nu op de raadsagenda kunnen zetten.

Gepubliceerd op 17-03-2018 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018