Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Mail n.a.v. klacht over houtrook door bezoeker van verkiezingswinkel

Geachte mevrouw,
Dank voor het vertellen van uw verhaal over hinder van houtrook bij de Stadspoort in onze D66-campagnewinkel.
Afgelopen donderdag hebben wij in de vergadering van de gemeenteraad de behandeling van de APV, de algemene plaatselijke verordening, aangegrepen om weer eens de aandacht op hinder van houtrook te vestigen. De door Dick van de Merwe ingediende motie werd al direct gesteund door de SP en de PvG, waarmee we de motie gezamenlijk konden indienen. Andere partijen lieten helaas een ander geluid horen, zoals u in het verslag in de PZC kunt lezen. Zie bijgaande link:
De burgemeester, die verantwoordelijk is voor openbare orde en handhaving, ontraadde eveneens de motie. Vervolgens hebben wij verzocht om schorsing van de vergadering om ons te beraden. Tijdens de schorsing heeft burgemeester Klitsie ons een voorstel gedaan om vanuit het Bouwbesluit handhavingsregels op te stellen. Hij heeft toegezegd dit op korte termijn, zeg binnen enige weken, te kunnen doen. Wij vertrouwen erop, dat hij daadwerkelijk in actie komt en zullen de opvolging van zijn toezegging in de gaten houden.
Ook al bent u met deze toezegging nog niet direct geholpen, we hebben hopelijk wel iets op gang gebracht. Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.
Met vriendelijke groet,
Pieter Romijn
Gepubliceerd op 19-03-2018 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018