Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Detailhandelvisie Goes zet dorpen op slot

Op donderdag 23 november 2017 werd in de Debatraad de Detailhandelsvisie behandeld. Een visie waar wij niet enthousiast over zijn.

De visie gaat voornamelijk over de stad Goes. Op zich is dat prima. Goes is het centrum van Zeeland met veel variatie aan winkels en daar moeten we zuinig op zijn. De visie gaat uit van een compacte binnenstad. Hierdoor worden vestigingsmogelijkheden aan de randen van het kernwinkelgebied aan banden gelegd. Omdat de leegstand is afgenomen en het er naar uitziet dat deze nog verder zal afnemen, hebben wij gevraagd om ontwikkelingen aan de randen mogelijk te blijven houden.

Verder hebben wij onze zorgen geuit over het verkleinen van de totale winkelvloeroppervlakte. Naast voordelen ligt het gevaar op de loer dat vastgoedeigenaren hun huren zodanig gaan verhogen, dat huurders de lasten niet meer op kunnen brengen en er alsnog leegstand ontstaat. Wij willen dat hiervoor wordt gewaakt.

De langgekoesterde wens van het OOG (belangenorganisatie ondernemers binnenstad) en de horeca om een maandelijkse koopzondag in te voeren staat niet in deze visie. Wij vinden dit een groot gemis. Het antwoord van de wethouder dat dit volgens het collegeprogramma niet kan vinden wij kortzichtig. Immers deze visie reikt veel verder dan deze collegeperiode die in maart 2018 afloopt.

De visie over de dorpen is voor ons een groot struikelblok. Onnodige beperkende maatregelen en de uitspraak van de wethouder dat de dorpen niet mogen concurreren met de binnenstad vinden wij ongepast. Deze maatregelen en uitspraak tasten de leefbaarheid in de dorpen aan. Dorpen die toch al te maken hebben met een teruggang van de leefbaarheid. Om de leefbaarheid voor de dorpen binnen de gemeente Goes op het gebied van detailhandel zoveel mogelijk veilig te stellen, hebben wij in de debatraad van 23 november een amendement ingediend om alle beperkende maatregelen te schrappen. Wij hebben alle beperkende maatregelen uit de visie met goede argumenten kunnen weerleggen en de wethouder op het hart gedrukt dat van concurrentie uit de dorpen richting binnenstad nooit sprake zal zijn, omdat de detailhandel in de dorpen zich op de inwoners richt en dus kleinschalig is.

De reactie van de wethouder op het amendement was in eerste instantie positief. Hij wilde de dorpen niet op slot zetten en geen ontwikkelingen tegenhouden. Onze reactie was dat de wethouder het amendement dan zo kon overnemen. Maar dat deed hij niet, want er moest een toetsingskader zijn en dus beperkende maatregelen. Ook gaf hij aan dat bij de verdere uitwerking van de visie tot beleidsdocument daarover nog gediscussieerd kan worden. Onze ervaring is dat dit niet zo is. Over een eenmaal aangenomen visie, die als onderlegger dient voor een beleidsstuk, valt in een later stadium niet meer te discussiƫren. Gebeurt dit wel, dan wordt je terug gefloten (je hebt immers ingestemd met de visie).

Onze amendement vond brede steun bij de oppositiepartijen, maar dat is geen meerderheid. Daar hadden we een coalitiepartij voor nodig en wie kan dat beter zijn dan de VVD. De partij, die de middenstand altijd een warm hart toedraagt.. Helaas, zij geloofden in de mooie woorden van de wethouder. Coalitiedwang boven je eigen mening!

Gezien bovenstaande hebben wij als enige partij tegen de detailhandelsvisie gestemd. Erg jammer, maar het geeft na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 de nieuwe raadsleden wel alle mogelijkheden om bij de behandeling van het beleidsstuk Detailhandel zijn of haar mening te geven.

Gepubliceerd op 02-12-2017 - Laatst gewijzigd op 13-12-2020