Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

D66 voor uitstellen van vaststelling bedrijvenpark Deltaweg

Op 16 april jl. werd fase 1 van bedrijvenpark Deltaweg 1 vastgesteld. Wij hebben een motie ingediend om deze vaststelling met een halfjaar uit te stellen, namelijk tot de Debatraad van 15 oktober 2020.

De redenen die we hiervoor hadden waren dat:

  • Een half jaar uitstel meer inzicht geeft in de effecten van de coronacrisis op de economische situatie in Nederland en de gevolgen voor de economische ontwikkelingen in onze regio;
  • Een half jaar uitstel meer inzicht geeft in de kosten, die op de gemeente af zullen komen als gevolg van (maatregelen ter bestrijding van) de coronacrisis en van andere projecten (waaronder Omnium);
  • Er vóór het onherroepelijk worden van genoemd bestemmingsplan de mogelijkheid bestaat om het bestemmingsplan aan te melden als ‘bestemmingsplan met verbrede reikwijdte’ bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties;

Die laatste reden behoeft enige uitleg:

Wanneer een bestemmingsplan aangemeld wordt als ‘bestemmingsplan met verbrede reikwijdte’ betekent dit dat er aan bedrijven inzake duurzaamheid zwaardere eisen gesteld worden:

Het gaat dan om de zogenoemde BREEAM certificering:

BREEAM is een afkorting van Building Research Establishment Environmental Assessment Method en is een duurzaamheidskeurmerk voor het realiseren van duurzame gebouwen met minimale milieu-impact. Het is een beoordelingssysteem dat 1 t/m 5 sterren kent, met 5 als de hoogste duurzaamheidsgraad.

De portefeuillehouder deelde in de commissievergadering van 9 april mee dat voor het bedrijvenpark drie sterren het minimumniveau is. Het college acht niet reëel acht om nu richting die vijf sterren te streven.

Wij vinden deze ambitie te laag voor een bedrijventerrein dat het groenste van Nederland moet worden. Wanneer het bestemmingsplan eenmaal is vastgesteld kan ‘de verbrede reikwijdte’ niet meer aangemeld worden.


D66 van mening dat een besluit – op dít moment – de gemeente op termijn in grote (financiële) problemen kan brengen en geen recht doet aan de ambitie van duurzaamheid en innovatie, die de raad van Goes voor ogen staat bij de ontwikkeling van bedrijvenpark Deltaweg; Daarom verzoekt D66 in de motie het college tijdens uitstel van een halfjaar:

  • Intussen duidelijkheid te verkrijgen over de verwerving van de nog niet in eigendom zijnde gronden van het plangebied (ongeveer 30%);
  • Intussen de mogelijkheid en de voor- en nadelen te onderzoeken voor een aanmelding als ‘bestemmingsplan met verbrede reikwijdte’ bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties;
  • Het bestemmingsplan, eventueel in gewijzigde vorm, opnieuw aan de raad ter besluitvorming aan te bieden in de raadsvergadering van donderdag 15 oktober 2020 en daarbij inzicht te geven in de dan actuele belangstelling van bedrijven voor vestiging op het bedrijvenpark.

Onze motie werd verworpen. Wel er een amendement unaniem aangenomen met in het besluit aan de tekst in hoofdstuk 5.12 van de Toelichting t.a.v. Duurzaamheid en Klimaat toe te voegen:

“Een gebouw aan een minimale certificatie te voldoen van 3 sterren. We streven ernaar dat bedrijven 4 sterren of meer behalen.”

We hebben vóór gestemd, maar vinden dat dit wel het minimale is dat gevraagd mag worden.

Gepubliceerd op 18-04-2020 - Laatst gewijzigd op 03-07-2020