Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

11 publicaties gevonden.

 • Grondexploitatie Bedrijventerrein Deltaweg

  D66 maakt zich zorgen over de exploitatie van het nieuwe bedrijventerrein. De extra kosten voor de toegangswegen zijn aanzienlijk en worden niet gedekt uit de verkoop van bedrijfsgrond. Bovendien wil D66 dat bedrijven op het nieuwe bedrijvenpark klimaat, energie en milieu in hun bedrijfsvoering inpassen. Met de motie in de raadsvergadering van…

  • Gepubliceerd op 7 januari 2020
 • Motie Geen restaurantterras in de Manhuistuin

  Wij verzoeken het College van B&W elke vorm van (bediend) terras te verbieden, nu en in de toekomst.

  • Gepubliceerd op 10 september 2019
 • Schriftelijke vragen over burgerparticipatie / gele en rode straatstenen

  • Gepubliceerd op 22 maart 2019
 • Schriftelijke vragen over gesloten jeugdzorginstellingen

  De laatste tijd verschijnen er artikelen*) in de media over de problematiek van geslotenjeugdzorginstellingen. Uit onderzoek blijkt dat de opvang in gesloten instellingen vaak niet het gewenste resultaat heeft voor de daar geplaatste jongeren. Uit, in de praktijk getoetst, wetenschappelijk onderzoek blijkt voorts, dat het beter is om het helegezin te behandelen i.p.v. alleen het kind. …

  • Gepubliceerd op 25 februari 2019
 • Schriftelijke vragen over Leefstijlcoaches

  Met ingang van 1 januari 2019 is Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) toegevoegd aan de basiszorgverzekering. Het kabinet heeft hiervoor ruim 6 miljoen euro beschikbaar gesteld. Leefstijlcoaches, die deze interventie willen aanbieden, moeten zich registreren in het AGB-register. Zoals uit de bijgevoegde overzichtskaart blijkt (zie het artikel van Zorgverzekeraars Nederland op…

  • Gepubliceerd op 14 januari 2019
 • Schriftelijke vragen over alcoholverbod minderjarigen sportkantines

  Uit onderzoek in opdracht van het kabinet blijkt dat in 82 procent van de voetbalkantines, tegen de regels in, alcohol verkocht wordt aan minderjarigen. Ook bij de onderzochte hockeyverenigingen, tennisverenigingen en sporthallen wordt er niet genoeg gecontroleerd op de leeftijd van iemand die alcohol besteld. Daarom willen wij graag weten hoe het…

  • Gepubliceerd op 2 mei 2018
 • Mail n.a.v. klacht over houtrook door bezoeker van verkiezingswinkel

  Geachte mevrouw, Dank voor het vertellen van uw verhaal over hinder van houtrook bij de Stadspoort in onze D66-campagnewinkel. Afgelopen donderdag hebben wij in de vergadering van de gemeenteraad de behandeling van de APV, de algemene plaatselijke verordening, aangegrepen om weer eens de aandacht op hinder van houtrook te vestigen. De…

  • Gepubliceerd op 19 maart 2018
 • Meer aandacht voor houtrook

  Het ontstaan en tegengaan van houtrookhinder stond de afgelopen week volop in de belangstelling. Het was zelfs doorgedrongen in het 8 uur NOS-journaal. Zelf worden we daarvoor regelmatig benaderd. Vorige zaterdag nog was een Goese inwoner in onze verkiezingswinkel om zijn beklag te doen over een excessief stokende buurman. Volgens hem kreeg hij weinig gehoor…

  • Gepubliceerd op 17 maart 2018
 • Meer aandacht voor preventie tabaksverslaving

  Landelijk zijn voor het te voeren gezondheidsbeleid de volgende speerpunten benoemd: roken, overmatig alcoholgebruik, (ernstig) overgewicht, bewegen, depressie en diabetes. Met de aanpak hiervan is de grootste gezondheidswinst te behalen. Regionaal wordt daarbij aangesloten en wordt de focus gelegd op: preventie genotmiddelen, gezond gewicht, een betere mentale gezondheid en minder psychosociale problematiek.…

  • Gepubliceerd op 22 december 2017
 • Vragen over thuisteelt medicinale cannabis

  • Gepubliceerd op 17 december 2017