Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

4 publicaties gevonden.

 • Afval scheiden blijft zinvol, onze reactie op verhoging DIFTAR tarief

  Sinds 2019 is in onze gemeente DIFTAR  ingevoerd. Dit betekent dat voor verschillende afvalstromen gedifferentieerde tarieven gehanteerd worden. Het belangrijkste verschil is, dat er bij het ophalen van ‘de grijze bak’ een vast basistarief geldt, met daarnaast een variabel tarief, namelijk € 4,- per keer dat je de bak aanbiedt. Je kunt nog…

  • Gepubliceerd op 19 december 2019
 • Groeiambitie Goese woningmarkt (2020-2030 e.v.)

  Omdat zich de komende jaren belangrijke ontwikkelingen gaan voordoen in de woningbehoefte, zowel in kwantitatief als in kwalitatief opzicht, heeft het college van Goes een onderzoek laten instellen door bureau Stec. Dit bureau kwam tot de conclusie dat dit gezocht moet worden in ”inbreiding” door het ontwikkelen van transformatie-, reserve- of aandachtslocaties.…

  • Gepubliceerd op 7 december 2019
 • Beweegvisie

  D66 heeft met instemming uw voorstel voor een Beweegvisie begroet. Wij vinden het belangrijk dat van het brede begrip Bewegen wordt uitgegaan, i.p.v. van de aanduiding Sport. Bewegen is meer dan sporten alleen. D66 wil aansluiten bij de landelijke en Zeeuwse sportnota’s. Jammer dat beide overheids-organen nog steeds spreken van Sport-…

  • Gepubliceerd op 20 september 2019
 • Participatietraject Marconigebied – Debatraad 19 september 2019

  Het participatietraject voor het Marconigebied is een complex traject. In de door de fractie van D66 geïnitieerde en unaniem aangenomen MotieInspraak gebiedsontwikkeling Marconigebied, vorig jaar, werd een viertal onderwerpenmet elkaar verbonden, namelijk de ontwikkeling van het instrument burgerparticipatie, een kwaliteitsimpuls voor het Marconigebied, …

  • Gepubliceerd op 19 september 2019