Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

2 publicaties gevonden.

  • Beweegvisie

    D66 heeft met instemming uw voorstel voor een Beweegvisie begroet. Wij vinden het belangrijk dat van het brede begrip Bewegen wordt uitgegaan, i.p.v. van de aanduiding Sport. Bewegen is meer dan sporten alleen. D66 wil aansluiten bij de landelijke en Zeeuwse sportnota’s. Jammer dat beide overheids-organen nog steeds spreken van Sport-…

    • Gepubliceerd op 20 september 2019
  • Participatietraject Marconigebied – Debatraad 19 september 2019

    Het participatietraject voor het Marconigebied is een complex traject. In de door de fractie van D66 geïnitieerde en unaniem aangenomen MotieInspraak gebiedsontwikkeling Marconigebied, vorig jaar, werd een viertal onderwerpenmet elkaar verbonden, namelijk de ontwikkeling van het instrument burgerparticipatie, een kwaliteitsimpuls voor het Marconigebied, …

    • Gepubliceerd op 19 september 2019