Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

9 publicaties gevonden.

 • Brandweerkazerne – D66 wil in 1 keer goed!

  Allereerst wil ik aangeven dat als wij een nieuwe brandweerkazerne bouwen dat ‘ie dan goed moet zijn. Kwaliteit en betrouwbaarheid is belangrijk, zeker als het gaat om onze veiligheid. Het lijkt erop dat gemeente en veiligheidsregio er niet op diezelfde manier naar gekeken hebben. En dat brengt ons bij de volgende opmerkingen en vragen: …

  • Gepubliceerd op 13 oktober 2020
 • Geef iedereen toegang tot een coffeeshop en verminder hiermee straatoverlast

  Het voorstel aanpak drugsoverlast en straathandel staat op de agenda vanwege de motie die wij vorig jaar met de PvdA, VVD en Nieuw Goes ingediend hebben en die nagenoeg raadsbreed is aangenomen om onderzoek te doen naar de situatie in Goes. Er was en er is veel overlast en er is sprake van straathandel, dat wordt nu ook in dit…

  • Gepubliceerd op 4 september 2020
 • Vaststelling Gebiedsvisie Veerse Meer fase 1

  De afgelopen jaren zijn wij geconfronteerd met veel onrust betreffende ontwikkelingen aan het Veerse Meer. Vorig jaar de afbraak van Camping De Veerhoeve, met boze, verdrietige en gedupeerde campingbewoners, die hun vakantieverblijven, waarvan zij jarenlang gebruik maakten, opeens opgeheven zagen worden. Dat was Wolphaartsdijk, maar dit speelde op meerdere…

  • Gepubliceerd op 16 juli 2020
 • Geen tweerichtingsverkeer voor fietsen op rotondes

  • Gepubliceerd op 19 juni 2020
 • D66 voor uitstellen van vaststelling bedrijvenpark Deltaweg

  Op 16 april jl. werd fase 1 van bedrijvenpark Deltaweg 1 vastgesteld. Wij hebben een motie ingediend om deze vaststelling met een halfjaar uit te stellen, namelijk tot de Debatraad van 15 oktober 2020. De redenen die we hiervoor hadden waren dat: Een half jaar uitstel meer…

  • Gepubliceerd op 18 april 2020
 • Afval scheiden blijft zinvol, onze reactie op verhoging DIFTAR tarief

  Sinds 2019 is in onze gemeente DIFTAR  ingevoerd. Dit betekent dat voor verschillende afvalstromen gedifferentieerde tarieven gehanteerd worden. Het belangrijkste verschil is, dat er bij het ophalen van ‘de grijze bak’ een vast basistarief geldt, met daarnaast een variabel tarief, namelijk € 4,- per keer dat je de bak aanbiedt. Je kunt nog…

  • Gepubliceerd op 19 december 2019
 • Groeiambitie Goese woningmarkt (2020-2030 e.v.)

  Omdat zich de komende jaren belangrijke ontwikkelingen gaan voordoen in de woningbehoefte, zowel in kwantitatief als in kwalitatief opzicht, heeft het college van Goes een onderzoek laten instellen door bureau Stec. Dit bureau kwam tot de conclusie dat dit gezocht moet worden in ”inbreiding” door het ontwikkelen van transformatie-, reserve- of aandachtslocaties.…

  • Gepubliceerd op 7 december 2019
 • Beweegvisie

  D66 heeft met instemming uw voorstel voor een Beweegvisie begroet. Wij vinden het belangrijk dat van het brede begrip Bewegen wordt uitgegaan, i.p.v. van de aanduiding Sport. Bewegen is meer dan sporten alleen. D66 wil aansluiten bij de landelijke en Zeeuwse sportnota’s. Jammer dat beide overheids-organen nog steeds spreken van Sport-…

  • Gepubliceerd op 20 september 2019
 • Participatietraject Marconigebied – Debatraad 19 september 2019

  Het participatietraject voor het Marconigebied is een complex traject. In de door de fractie van D66 geïnitieerde en unaniem aangenomen MotieInspraak gebiedsontwikkeling Marconigebied, vorig jaar, werd een viertal onderwerpenmet elkaar verbonden, namelijk de ontwikkeling van het instrument burgerparticipatie, een kwaliteitsimpuls voor het Marconigebied, …

  • Gepubliceerd op 19 september 2019