Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

2 publicaties gevonden.

  • Reactie op Rapport Omnium

    D66 onderschrijft de conclusies van het rapport Berenschot inzake beleid, besluitvorming en de governance, voor wat betreft ontbreken van voldoende kritische houding en doorpak kracht van de verschillende spelers. Ook de raad mag daarbij de hand in eigen boezem steken. Het rapport beschrijft in zijn conclusies helder wat er is mis gegaan. Met deze…

    • Gepubliceerd op 24 oktober 2019
  • Niet akkoord met 3e begrotingswijziging 2019 van de Veiligheidsregio Zeeland

    Zienswijze  De meerderheid van de gemeenteraad van Goes stemt niet in met 3e begrotingswijziging 2019 van de Veiligheidsregio Zeeland. In deze begrotingswijziging wordt voorgesteld om de te verwachten tekorten, voor een totaalbedrag van € 266.726,- , te dekken uit verschillende reserves en de post onvoorzien. Het algemeen bestuur van de VRZ…

    • Gepubliceerd op 23 oktober 2019