Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

7 publicaties gevonden.

 • Meer openheid over gebruik algoritmes door gemeente en provincie

  [ Lees het artikel in PZC over dit persbericht ] GOES / MIDDELBURG - Gemeenten moeten open zijn over het gebruik van algoritmes. Daartoe roepen tientallen D66-gemeenteraadsleden hun colleges van B&W op naar aanleiding van een rapport van de Mr. Hans van Mierlo Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66. In gemeente Goes…

  • Gepubliceerd op 16 oktober 2020
 • Reactie op Rapport Omnium

  D66 onderschrijft de conclusies van het rapport Berenschot inzake beleid, besluitvorming en de governance, voor wat betreft ontbreken van voldoende kritische houding en doorpak kracht van de verschillende spelers. Ook de raad mag daarbij de hand in eigen boezem steken. Het rapport beschrijft in zijn conclusies helder wat er is mis gegaan. Met deze…

  • Gepubliceerd op 24 oktober 2019
 • Niet akkoord met 3e begrotingswijziging 2019 van de Veiligheidsregio Zeeland

  Zienswijze  De meerderheid van de gemeenteraad van Goes stemt niet in met 3e begrotingswijziging 2019 van de Veiligheidsregio Zeeland. In deze begrotingswijziging wordt voorgesteld om de te verwachten tekorten, voor een totaalbedrag van € 266.726,- , te dekken uit verschillende reserves en de post onvoorzien. Het algemeen bestuur van de VRZ…

  • Gepubliceerd op 23 oktober 2019
 • Vraagtekens bij ontwerp nieuwe poelplein

  D66 wil, ondanks het besluit dat genomen wordt door de gemeenteraad van Goes over de route voor de ondertunneling van het spoor, weten waarom de gemeente vast blijft houden aan fietsverkeer in beide richtingen. Sinds de ervaringen met het Nansenplein, weet iedere weggebruiker in Goes, dat met fietsers rechtsom op een rotonde een onoverzichtelijke situatie…

  • Gepubliceerd op 15 februari 2018
 • Schriftelijke vragen Statiegeldalliantie

  • Gepubliceerd op 7 februari 2018
 • Schriftelijke vragen Operatie Steenbreek

  Klimaatverandering vraagt aandacht voor water, bodem, lucht en natuurlijk groen. Een toenemende hoeveelheid aan regenwater moet goed opgevangen worden. Dit vraagt om keuzes in de openbare ruimte door de gemeente, maar ook door de inwoners van een stad. Door minder bestrating en meer groen in de tuin aan te leggen kan iedereen een bijdrage leveren…

  • Gepubliceerd op 25 januari 2018
 • Persbericht: Presentatie van het verkiezingsprogramma van D66 Goes

  Het verkiezingsprogramma van D66 Goes wordt op 19 januari 2018 overhandigd aan de lijsttrekker voor de komende Gemeenteraadsverkiezingen 2018.

  • Gepubliceerd op 10 januari 2018