Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

7 publicaties gevonden.

 • Algemene Beschouwingen bij Programmabegroting 2021

  Bij de behandeling van de Programmabegroting 2020 stonden voor D66 centraal: Duurzaamheid en bereikbaarheid, Samenwerking tussen gemeenten onderling én tussen overheid en inwoners, Beter gebruik van indicatoren, Focus op kinderen en jongeren. Wij willen voor 2021 dezelfde onderwerpen…

  • Gepubliceerd op 12 november 2020
 • Algemene Beschouwingen 2019 bij begroting 2020

  In 2020 staan voor D66 centraal: Duurzaamheid en bereikbaarheid, Samenwerking tussen gemeenten onderling én tussen overheid en inwoners, Beter gebruik van indicatoren, Focus op kinderen en jongeren. Duurzaamheid en bereikbaarheid Duurzaamheid en bereikbaarheid hebben veel raakvlakken. D66 wil…

  • Gepubliceerd op 7 november 2019
 • Moties tijdens de begrotingsraad 2019

  • Gepubliceerd op 7 november 2019
 • Motie Onderzoek naar Straathandel en Drugsoverlast

  Op donderdag 7 november 2019 dienen wij samen met de PvdA en VVD een motie in om dit onderzoek te starten en een beeld te krijgen van de situatie. Dit moet leiden tot aanpassingen in het Goese drugsbeleid zodat we straathandel effectief gaan aanpakken en overlast voor inwoners tegengaan.

  • Gepubliceerd op 3 november 2019
 • Persbericht Motie Onderzoek naar Straathandel en Drugsoverlast

  • Gepubliceerd op 3 november 2019
 • Algemene beschouwing op de begroting 2019

  Algemene Beschouwingen bij Programmabegroting 2019 Klimaat en Milieu In de Programmabegroting 2019, programma 5. Milieu, noemt het college bij Missie: In Goes nemen we onze verantwoordelijkheid voor een duurzame en toekomstbesttendige woon-, leef- en werkomgeving. Wij ambiëren hierbij een plek in de Zeeuwse voorhoede. D66 juicht deze ambitie toe en onderschrijft deze. Daarom…

  • Gepubliceerd op 7 november 2018
 • Algemene beschouwing op de begroting van 2018

  • Gepubliceerd op 8 november 2017