Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

9 publicaties gevonden.

 • Meer vrouwen in de raad

  De Gemeenteraad van Goes bestaat voor slechts 25% uit vrouwelijke raadsleden (6 van de 24). Dat is geen representatieve vertegenwoordiging van de Goese samenleving. Volgens ons zou dit beter kunnen. We weten dat de kwaliteit van besluiten toeneemt bij een diverse en evenwichtige samenstelling van de besluitenmakers, dan wel met minimaal een…

  • Gepubliceerd op 7 juli 2021
 • Aanpak straathandel en drugsoverlast

  D66 wil er wat aan doen, straathandel en drugsoverlast in Goes. Het is daarom dat we vorig jaar samen met PvdA, VVD en Nieuw Goes een motie hebben ingediend om eerst eens goed onderzoek te doen. Het onderzoek heeft plaatsgevonden en bevestigt ons beeld, er is veel overlast en straathandel in Goes. Inwoners, ondernemers en…

  • Gepubliceerd op 17 oktober 2020
 • Meer openheid over gebruik algoritmes door gemeente en provincie

  [ Lees het artikel in PZC over dit persbericht ] GOES / MIDDELBURG - Gemeenten moeten open zijn over het gebruik van algoritmes. Daartoe roepen tientallen D66-gemeenteraadsleden hun colleges van B&W op naar aanleiding van een rapport van de Mr. Hans van Mierlo Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66. In gemeente Goes…

  • Gepubliceerd op 16 oktober 2020
 • Afval scheiden blijft zinvol, onze reactie op verhoging DIFTAR tarief

  Sinds 2019 is in onze gemeente DIFTAR  ingevoerd. Dit betekent dat voor verschillende afvalstromen gedifferentieerde tarieven gehanteerd worden. Het belangrijkste verschil is, dat er bij het ophalen van ‘de grijze bak’ een vast basistarief geldt, met daarnaast een variabel tarief, namelijk € 4,- per keer dat je de bak aanbiedt. Je kunt nog…

  • Gepubliceerd op 19 december 2019
 • Algemene Beschouwingen 2019 bij begroting 2020

  In 2020 staan voor D66 centraal: Duurzaamheid en bereikbaarheid, Samenwerking tussen gemeenten onderling én tussen overheid en inwoners, Beter gebruik van indicatoren, Focus op kinderen en jongeren. Duurzaamheid en bereikbaarheid Duurzaamheid en bereikbaarheid hebben veel raakvlakken. D66 wil…

  • Gepubliceerd op 7 november 2019
 • Toekomstschets recreatiezone Wolphaartsdijk

  Voor ons ligt het raadsvoorstel Toekomstschets recreatiezone Wolphaartsdijk van uw college. Waar eerst gesproken werd over toekomstvisieheet het nu toekomstschets. Wij zien het als een toekomstverkenning. Samen met de Vereniging Gemeenschap Wolfaartsdijkis een SWOT analyse opgesteld en aan de hand van de sterke en zwakke kanten, kansen en bedreigingen is onderzocht waar…

  • Gepubliceerd op 6 juni 2019
 • Schriftelijke vragen over burgerparticipatie / gele en rode straatstenen

  • Gepubliceerd op 22 maart 2019
 • Schriftelijke vragen Advertorials collegeleden

  • Gepubliceerd op 27 november 2018
 • Algemene beschouwing op de begroting 2019

  Algemene Beschouwingen bij Programmabegroting 2019 Klimaat en Milieu In de Programmabegroting 2019, programma 5. Milieu, noemt het college bij Missie: In Goes nemen we onze verantwoordelijkheid voor een duurzame en toekomstbesttendige woon-, leef- en werkomgeving. Wij ambiëren hierbij een plek in de Zeeuwse voorhoede. D66 juicht deze ambitie toe en onderschrijft deze. Daarom…

  • Gepubliceerd op 7 november 2018