Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

5 publicaties gevonden.

 • Minder kinderen in armoede

  GOES – De fractie van D66 wil dat de gemeente Goes meer gaat doen om het aantal kinderen dat in armoede terecht dreigt te komen, te verminderen. In de gemeente Goes zijn dit 512 kinderen onder de 18 volgens de factsheet Armoede & Schulden Goes. D66 vraagt, samen met GroenLinks, het College van B&W vanavond…

  • Gepubliceerd op 17 december 2020
 • Beweegvisie

  D66 heeft met instemming uw voorstel voor een Beweegvisie begroet. Wij vinden het belangrijk dat van het brede begrip Bewegen wordt uitgegaan, i.p.v. van de aanduiding Sport. Bewegen is meer dan sporten alleen. D66 wil aansluiten bij de landelijke en Zeeuwse sportnota’s. Jammer dat beide overheids-organen nog steeds spreken van Sport-…

  • Gepubliceerd op 20 september 2019
 • Rookvrije generatie onderdeel van nieuwe beleidsplan ‘Alcohol en drugs’

  Mede door de door ons ingediende motie wordt de Rookvrije generatie opgenomen in het nieuwe beleidsplan 'Alcohol en drugs'. Het College van B&W wil graag het goede voorbeeld geven en verder vooral als regisseur optreden. Wat het college betreft komt in het plan te staan dat alle schoolpleinen vanaf 2020 rookvrij moeten…

  • Gepubliceerd op 8 juni 2018
 • Mysteryshoppers n.a.v. door ons gestelde vragen

  In Goes worden vanaf mei 2018 weer mysteryshoppers ingezet om te controleren of in horecagelegenheden en sportkantines alcohol wordt geschonken aan minderjarigen. Ook hebben sportverenigingen een brief ontvangen waarin ze op het hart wordt gedrukt dat ze geen alcohol schenken aan minderjarigen. De vragen zijn gesteld naar aanleiding van landelijke berichtgeving dat…

  • Gepubliceerd op 25 mei 2018
 • Schriftelijke vragen over nieuwbouw Kloetingseschool

  Wij willen dat geen kind buiten de boot valt, zeker op het gebied van onderwijs. Om ervoor te zorgen dat ieder kind dezelfde mogelijkheden krijgt om zich te ontplooien moeten we zorgen voor goede omstandigheden waarin het kind zich kan ontwikkelen. Een goed en gezond schoolgebouw is daar een belangrijk onderdeel van. …

  • Gepubliceerd op 24 mei 2018