Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

3 publicaties gevonden.

 • Beweegvisie

  D66 heeft met instemming uw voorstel voor een Beweegvisie begroet. Wij vinden het belangrijk dat van het brede begrip Bewegen wordt uitgegaan, i.p.v. van de aanduiding Sport. Bewegen is meer dan sporten alleen. D66 wil aansluiten bij de landelijke en Zeeuwse sportnota’s. Jammer dat beide overheids-organen nog steeds spreken van Sport-…

  • Gepubliceerd op 20 september 2019
 • Rookvrije generatie onderdeel van nieuwe beleidsplan ‘Alcohol en drugs’

  Mede door de door ons ingediende motie wordt de Rookvrije generatie opgenomen in het nieuwe beleidsplan 'Alcohol en drugs'. Het College van B&W wil graag het goede voorbeeld geven en verder vooral als regisseur optreden. Wat het college betreft komt in het plan te staan dat alle schoolpleinen vanaf 2020 rookvrij moeten…

  • Gepubliceerd op 8 juni 2018
 • Mysteryshoppers n.a.v. door ons gestelde vragen

  In Goes worden vanaf mei 2018 weer mysteryshoppers ingezet om te controleren of in horecagelegenheden en sportkantines alcohol wordt geschonken aan minderjarigen. Ook hebben sportverenigingen een brief ontvangen waarin ze op het hart wordt gedrukt dat ze geen alcohol schenken aan minderjarigen. De vragen zijn gesteld naar aanleiding van landelijke berichtgeving dat…

  • Gepubliceerd op 25 mei 2018