Steun ons en help Nederland vooruit

Dick van de Merwe

Steunfractielid / commissielid

Goes

“Liberaal van gedachte, sociaal van gevoel.”
Met deze insteek wil ik politiek bedrijven.

Mijn naam is Dick van de Merwe, nog maar 71 jaar jong. Ik heb bijna mijn hele leven in de gezondheidszorg gewerkt, om precies te zijn op een medisch-microbiologisch laboratorium, dat zich bezighoudt met diagnostiek van infectieziekten.

Maar daarnaast ben ik al vele jaren voor D66 actief, in vooral de gemeentepolitiek. Ik ben er trots op om mijn bijdrage voor D66 te kunnen leveren aan een democratisch functioneren van het gemeentebestuur in Goes.
Wij zijn landelijk de enige progressieve partij, die zich constructief opstelt door verantwoordelijkheid te willen nemen voor het landsbestuur. Dat moet wat mij betreft ook in Goes kunnen.

D66 is een vrijzinnige ideeënpartij op velerlei gebied. Als ik er een voor mijzelf mag uitpakken, dan kies ik voor het bestrijden van ongelijke kansen voor mensen. Het scheppen van ontwikkelingsmogelijkheden voor iedereen en voor kinderen in het bijzonder, staat bij mij hoog genoteerd. Vandaar mijn leuze ” In Goes mag geen enkel kind buiten de boot vallen”

Leer Dick beter kennen in 10 vragen:

Meer van Dick van de Merwe