Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

(steun)fractie overleg 09-10

Dinsdag, 9 oktober 2018 in 's-Heer Hendrikskinderen

Aan de leden van D66 in de gemeente Goes en andere belangstellenden, Altijd al geïnteresseerd in de gemeentepolitiek en welke onderwerpen op dit moment actueel zijn? De fractie van D66 in de gemeenteraad van Goes ...

Aan de leden van D66 in de gemeente Goes en andere belangstellenden,

Altijd al geïnteresseerd in de gemeentepolitiek en welke onderwerpen op dit moment actueel zijn? De fractie van D66 in de gemeenteraad van Goes nodigt u uit voor de steunfractie-­vergadering. Deze keer vergaderen we op locatie, dus kom gezellig langs in het Heer Hendrikhuis in ‘s-Heer Hendrikskinderen. Te Werfstraat 18. We beginnen met een korte kennismaking met de dorpsraad, daarna volgt het fractie-overleg.

Praat mee, denk mee en draag onderwerpen aan. Kom gezellig langs!


Concept Agenda:

  1. 20:00 Opening, mededelingen en vaststellen agenda
  2. 20:05 Actie- en besluitenlijst 02-10-2018 (bijlage)
  3. 20:15 Terugkoppeling vragensessie technische vragen
  4. 20:30 Voorbereiding raadscommissies op 11 oktober 2018
   1. Verkenning woningbouwlocaties, 19:30 uur, Bestuurskamer
   2. Goes Marketing / Themajaar, 19:30 uur, Raadszaal
  5. 21:30 Ingekomen stukken / Lijst met bijeenkomsten (Collin / bijlage)
  6. 21:45 Agenda werkbezoeken (Martin / Nancy)
  7. 21:55 WVTTK / Rondvraag
  8. 22:00 Sluiting

9 oktober

19:30 uur

Heer Hendrikhuis
Te Werfstraat 18
's-Heer Hendrikskinderen