Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

(steun)fractie overleg

Dinsdag, 2 oktober 2018 in Goes

Aan de leden van D66 in de gemeente Goes en andere belangstellenden, Altijd al geïnteresseerd in de gemeentepolitiek en welke onderwerpen op dit moment actueel zijn? De fractie van D66 in de gemeenteraad van Goes ...

Aan de leden van D66 in de gemeente Goes en andere belangstellenden,

Altijd al geïnteresseerd in de gemeentepolitiek en welke onderwerpen op dit moment actueel zijn? De fractie van D66 in de gemeenteraad van Goes nodigt u uit voor de steunfractie-­vergadering. Deze zal worden gehouden in het Stadskantoor aan het Hollandiaplein te Goes.

Praat mee, denk mee en draag onderwerpen aan. Kom gezellig langs!


Voorlopige agenda:

 1. 19:30 Opening, mededelingen en vaststellen agenda
 2. 19:35 Actie- en besluitenlijst 18-09-2018 (bijlage)
 3. 19:45 Terugkoppeling presentaties Q2 Sociaal Domein en Goes Marketing
 4. 19:55 Terugkoppeling Technisch beraad Ouverture en Technisch beraad Omnium
 5. 20:05 Technische vragen voor mondelinge sessie, waar moeten we op letten?
 6. 20:40 Met welke speerpunten gaan we naar de begrotingsraad? (Martin en Dick)
 7. 21:25 Korte terugkoppeling debatraad 20-09-2018
 8. 21:35 Eigen lijst van toezeggingen, wat kwam er bij en wat is afgehandeld? (bijlage)
 9. 21:40 Ingekomen stukken / Lijst met bijeenkomsten (Collin / bijlage)
 10. 21:50 WVTTK / Rondvraag
 11. 22:00 Sluiting

2 oktober

19:30 uur

Stadskantoor Goes
Hollandiaplein 1