Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Fractie overleg 24-09

Dinsdag, 24 september 2019 in Goes

AGENDA 19:30 Opening, mededelingen en vaststellen agenda 19:32 Actie- en besluitenlijst 17 september 2019 (bijlage) 19:45 Ingekomen stukken fractie-secretariaat / Lijst met bijeenkomsten (bijlage) 20:00 Digitale leeskamer 20:05 Terugblik debatraad 19 september 2019 (Pieter, Saskia) ...

AGENDA

 1. 19:30 Opening, mededelingen en vaststellen agenda
 2. 19:32 Actie- en besluitenlijst 17 september 2019 (bijlage)
 3. 19:45 Ingekomen stukken fractie-secretariaat / Lijst met bijeenkomsten (bijlage)
 4. 20:00 Digitale leeskamer
 5. 20:05 Terugblik debatraad 19 september 2019 (Pieter, Saskia)
 6. 20:15 Voorbereiding raadscommissies 26 september 2019
  1. Bestuursrapportage (Pieter, Saskia)
  2. Presentatie gevolgen Provinciaal Collegeprogramma voor Goes (Jeroen, Dick)
  3. Startnotitie gebiedsvisie Veerse Meer (Saskia, Jeroen)
  4. Regionale Woonvisie (Dick, Pieter)
 7. 21:00 Gezinscoach, zie mailwisseling (Dick)
 8. 21:20 WVTTK / Rondvraag
 9. 21:30 Sluiting

Kijk voor de stukken op https://goes.raadsinformatie.nl/bijeenkomst/560525/Raadscommissie%20Bijeenkomst%2026-09-2019

Deze website is openbaar.

24 september

19:30 uur

Stadskantoor Goes
Hollandiaplein 1
Kamer 1.35 // Bestuurskamer