Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Fractie overleg 07-05

Dinsdag, 7 mei 2019 in Goes

AGENDA 19:30 Opening, mededelingen en vaststellen agenda 19:32 Actie- en besluitenlijst 16 april 2019 (bijlage) 19:40 Tijdens vergadering: bezoek Griffier en Burgemeester 20:10 Ingekomen stukken fractie-secretariaat / Lijst met bijeenkomsten (bijlage) 20:20 Digitale leeskamer Afdoening ...

AGENDA

 1. 19:30 Opening, mededelingen en vaststellen agenda
 2. 19:32 Actie- en besluitenlijst 16 april 2019 (bijlage)
 3. 19:40 Tijdens vergadering: bezoek Griffier en Burgemeester
 4. 20:10 Ingekomen stukken fractie-secretariaat / Lijst met bijeenkomsten (bijlage)
 5. 20:20 Digitale leeskamer
  1. Afdoening toezegging WOB stookverbod op verzoek Pieter R.
  2. Schriftelijke beantwoording vragen Recreatiezone dd 17 april
  3. Besluit Aanpak Eenzaamheid dd 17 april
  4. Jaarverslag RUD
  5. Klankbordgroep GR De Bevelanden
 6. 20:35 Terugblik debatraad 18 april 2019
 7. 20:50 Voorbereiden raadscommissies 9 mei 2019
  1. Agendacommissie
  2. Programmaplan Goes voor Elkaar (meningvormend)
  3. Arbeidsmarktregio (informerend)
  4. Met de raad om tafel: Recreatiezone (informerend)
  5. SWVO (presentatie)
  6. Wateroverlast, maatregelen en evaluatie Waterplan (informerend)
  7. Regionale Energie Strategie (informerend)
 8. 21:45 WVTTK / Rondvraag
 9. 22:00 Sluiting

7 mei

19:30

Stadskantoor
Hollandiaplein 1