Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 20 december 2019 donderdag 19 december 2019 zondag 15 december 2019
Meer samenwerken met inwoners

Meer samenwerken met inwoners

Bewoners betrekken bij belangrijke beslissingen gaat meer gebeuren. En dat is goed!! Tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 12 december j.l. zijn de spelregels Participatie vastgesteld. In die spelregels staat op welke manier inwoners worden betrokken bij projecten en dossiers van de gemeente. Alle partijen stemden in met deze…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 10 december 2019
Groeiambitie Goese woningmarkt

Groeiambitie Goese woningmarkt

Afgelopen woensdag, 4 december 2019, spraken we in de raadscommissie onder andere over de ambitie van de Gemeente Goes voor de woningmarkt. Het onderzoek gedaan door bureau Stec leverde een aantal scenario’s op waarvan er 2 de voorkeur hebben: ‘Oog voor de toekomst’; focust op het behouden en aantrekken jonge hoogopgeleide…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 7 november 2019 zaterdag 2 november 2019 donderdag 24 oktober 2019
Onze reactie op rapport Omnium

Onze reactie op rapport Omnium

D66 onderschrijft de conclusies van het rapport Berenschot inzake beleid, besluitvorming en de governance, voor wat betreft ontbreken van voldoende kritische houding en doorpak kracht van de verschillende spelers. Ook de raad mag daarbij de hand in eigen boezem steken. Het rapport beschrijft in zijn conclusies helder wat er is mis gegaan. Met deze…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 23 oktober 2019 vrijdag 20 september 2019 donderdag 19 september 2019
Participatietraject Marconigebied

Participatietraject Marconigebied

Tijdens de debatraad van 19 september werd gesproken over het Marconigebied, een gebied met potentie dat volgens ons wel een kwaliteitsimpuls kan gebruiken met aandacht voor goede en veilige ontsluiting voor het verkeer. In November 2018 hebben wij een motie ingediend om dit gebied aan te pakken met daarbij een belangrijke rol voor inbreng van…

Bekijk nieuwsbericht