Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 24 januari 2021

Als enige partij willen wij in gesprek blijven met grondeigenaren

Dit is waarom D66 tegen de onteigeningsprocedure heeft gestemd.

Donderdag 21 januari stond tijdens de Debatraad de onteigeningsprocedure tegen 4 grondeigenaren van 6 percelen geagendeerd.

Op het CDA, SGP/CU en Nieuw Goes na, hadden de fracties hun bedenkingen tegen het ingang zetten van een dergelijke procedure. Het verst ging – op D66 na – de VVD voor wie ‘eigendom’ een groot goed is, waar niet te gemakkelijk aan getornd mag worden.

De onderhandelingen met de 4 eigenaren bevinden zich in verschillende fasen. Bij één is de zaak bijna rond en bij een ander is er vertrouwen in er goed uit te komen. Er is ook een eigenaar die voorlopig nog niet van plan is zaken te doen.

Het college – in casu wethouder De Goffau – wil nu alvast de procedure in gang zetten, omdat de administratieve behandeling daarvan geruime tijd (maanden) in beslag neemt.

Het starten van de procedure wil nog niet zeggen dat er daadwerkelijk onteigend gaat worden. Op elk moment kan de administratieve procedure afgebroken worden, wanneer partijen er toch via minnelijke schikking uitkomen.

Toch heeft D66 tegen het starten van de procedure gestemd. Wij zijn namelijk van mening dat de gemeente hiermee een verkeerd signaal afgeeft.

De gemeente zou de betreffende grondeigenaren beter kunnen faciliteren en kijken of er een gezamenlijk oplossing gevonden kan worden, te meer omdat één van de eigenaren ook grond heeft achter de Gamma, welke grond belangrijk kan zijn voor de bouw van een nieuwe brandweerkazerne.

Ook de VVD benoemde het gevaar, dat door het starten van de onteigeningsprocedure sommige eigenaren mogelijk juist de hakken in het zand gaan zetten, waardoor onderhandelen nog moeilijker wordt.

De vraag rijst of de gemeente wel een goed onderhandelaar is, het gaat niet alleen om een prijs per m2, maar ook om de hele sfeer en het gezamenlijk streven naar een oplossing.

Zelfs al zegt het college, dat elk moment gestopt kan worden met de procedure, toch geeft zij aan geen vertrouwen in een goede afloop te hebben en wil daarom een stok achter de deur hebben.

Opmerkelijk is, dat hoewel een aantal partijen (VVD, Partij voor Goes, GroenLinks en PvdA) zegt eigenlijk niet voor onteigenen te zijn, ze toch instemmen met het ingang zetten van deze procedure.

De grote angst bij deze partijen is dat er een tekort aan bedrijvengrond zal ontstaan. D66 vraagt zich af of hiervan werkelijk spraken is. Wij zijn op dit moment nog niet overtuigd van de noodzaak en het (financiële) succes van Bedrijventerrein Deltaweg.

Ook vragen wij ons af of er niet een andere mogelijkheid tot ontwikkelen is zonder te hoeven onteigenen.

Dit alles is de reden dat D66 tegen het starten van de onteigeningsprocedure heeft gestemd.