Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 10 juli 2020

Gebiedsvisie Veerse Meer fase 1

De afgelopen jaren zijn wij geconfronteerd met veel onrust betreffende ontwikkelingen aan het Veerse Meer.

Er bleek een dringende behoefde aan een visie met betrekking tot natuurbehoud en -beheer, waterbeheer- en gebruik en recreatieve ontwikkelingen aan de oevers,  voor het gehele Veerse Meer gebied. Misschien niet meer helemaal op tijd, maar toch.

Na een Startnotitie, hebben wij nu de Gebiedsvisie Veerse Meer fase 1 vastgesteld.

D66 heeft geen van de ingediende Moties ondersteund tijdens de Raadsvergadering van 16 juli. Nu is het namelijk zaak dat fase 2 voortvarend wordt uitgevoerd, bestaande uit:

  1. De algemene concrete uitwerking van fase 1, inclusief de verkeerssituatie
  2. Uitwerking Recreatiezone Wolphaartsdijk.

Wij hebben het college gevraagd deze voor het einde van het jaar aan de raad te presenteren, zodat de ondernemers van de Zuidvliedpolder en de Zuidschor weten of zij verder kunnen met de door hun ontwikkelde plannen. De raad zal hun plannen toetsen aan Recreatiezone Wolphaartsdijk.

Lees verder en de hele bijdrage …