Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 5 maart 2020

Noodopvang asielzoekers in de Zeelandhallen?  Prima, mits.

Werkelijke asielzoekers, vluchtelingen uit oorlogsgebieden of uit landen waar vervolging op grond van discriminatie en politieke motieven aan de orde is, moeten in Nederland opgevangen kunnen worden, ook in Goes.

Goes kent al een lange geschiedenis van asielzoekersopvang: Bergzicht eind vorige eeuw, Gezinslocatie aan de Plesmanweg in de Poel en twee jaar geleden ook noodopvang in de Zeelandhallen.

Misschien onbegrijpelijk dat bij een verzoek van het COA (Centraal orgaan Opvang Asielzoekers) niet opnieuw gebruik gemaakt kan worden bij de deels nog in tact zijnde gezinslocatie aan de Plesmanweg. Daarvoor is echter een nieuwe  procedure voor het bestemmingplan + vervanging van de woningen, die in slechte staat zijn, nodig.

COA heeft die tijd niet. Er is momenteel een stijging van het aantal asielaanvragen en door sluiting van een aantal centra is er nu tekort aan capaciteit. Daarom noodopvang.

De gemeente heeft wel een aantal voorwaarde aan toestemming verbonden:

  • Niet méér dan 350 personen: deze kunnen gehuisvest worden in één hal, waardoor de bedrijfsvoering van de Zeelandhallen niet in gevaar komt;
  • Geen personen uit zogenoemde ‘veilige landen’, deze asielvragers maken geen kans en zullen teruggestuurd worden;
  • Geen –gebleken – overlast  gevende personen, die een asielgemeenschap ontwrichten door asociaal gedrag en opruiing.

Voor D66 gelden er nog een aantal andere zwaarwegende voorwaarden: 

  • De medische zorg, de maatschappelijke zorg en eventuele opname in een ziekenhuis moet goed geborgd zijn, zowel qua capaciteit van de betreffende instanties als financieel (vanuit het Rijk);
  • Er moet voldoende capaciteit bij de politie in Goes zijn om in te grijpen bij eventuele calamiteiten, zowel binnen de opvang als in de gemeente Goes;
  • De veiligheid en privacy van alleenstaande vrouwen moeten in de hal gewaarborgd zijn
  • Indien er kinderen mee komen – voor wie D66 de Zeelandhallen minder geschikt achten –moet er goed gekeken worden naar speel- en leermogelijkheden en veiligheid voor de kinderen;

Ook moet gekeken worden wat dit betekent voor de formatie in het basisonderwijs, indien deze tijdelijk uitgebreid moet worden, wat gebeurt er dan na vertrek?

  • Zowel de (verkeers)veiligheid van weggebruikers als asielzoekers moet gegarandeerd zijn. Asielzoekers moeten niet zomaar (de opritten van) de A58 kunnen oplopen;
  • En tot slot goede voorlichting aan de inwoners van Goes! Er zullen al netwerken van vrijwilligers vanuit de vorige perioden zijn. Deze kunnen benut worden.

Samenvattend:
Noodopvang in de Zeelandhallen? Prima, mits aan bovenstaande voorwaarden is voldaan!