Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 19 december 2019

Meer betalen voor afval, we gingen toch juist minder betalen?

(Klik onderin op de link voor de volledige bijdrage met rekenvoorbeelden)

“We scheiden ons afval heel goed sinds de invoering van DIFTAR (gedifferentieerde tarieven), maar we gaan volgend jaar toch meer betalen?”

Sinds 2019 werken we in Goes met DIFTAR, je betaalt per keer € 4,- dat je bak geleegd wordt met een basistarief daarbij opgeteld. Je hebt dus invloed op de hoogte van de afvalstoffenheffing.

Toch ga je volgend jaar wellicht meer betalen. Omdat we als inwoners beter zijn gaan scheiden dan de gemeente heeft ingeschat, zijn er minder inkomsten geweest. Dit is alleen niet de enige oorzaak van de stijging in kosten. Er worden voor de gemeente Goes meer kosten in rekening gebracht door de afvalverwerker voor het verbranden van ons afval.

De stijging in kosten (€ 12,32 voor 1 persoonshuishouden) door het goede gedrag van onze inwoners wordt deels gecompenseerd door de gemeente, die een deel van de misrekening voor zijn rekening neemt. Wanneer we de afvalheffing sinds 2016 bekijken, zien we dat de kosten tussen 2018 en 2019 eerst fors gedaald zijn en nu voor 2020 (inclusief de verhoging) nog niet op het niveau van 2018 liggen als we uitgaan van 8x de bak buiten zetten.

Het is dus zeker niet zo dat we voor het scheiden gestraft worden!
Scheiden loont: in de eerste plaats voor het milieu en het bewust worden van onze afvalstromen, maar zeker ook voor onze portemonnee!

Lees de volledige bijdrage van Saskia Verheij