Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 10 december 2019

Groeiambitie Goese woningmarkt

Afgelopen woensdag, 4 december 2019, spraken we in de raadscommissie onder andere over de ambitie van de Gemeente Goes voor de woningmarkt. Het onderzoek gedaan door bureau Stec leverde een aantal scenario’s op waarvan er 2 de voorkeur hebben:

  • ‘Oog voor de toekomst’; focust op het behouden en aantrekken jonge hoogopgeleide huishoudens
  • ‘Booming Goes!’; gaat uit van een bovengemiddelde groei voor de komende 10 jaar met gemiddeld zo’n 165 huishoudens per jaar

Het onderzoeksbureau kwam ook tot de conclusie dat ruimte gezocht moet worden in ”inbreiding”; bestaande locaties in de gemeente transformeren naar woongebied.

Wij kunnen ons vinden in de keuze om de toekomstige vraag naar woningbouwlocaties te realiseren door “inbreiding”. Het college heeft een inventarisatie naar geschikte locaties gedaan en ziet kans om minimaal 325 woningen extra te bouwen boven de geplande 1250 woningen in de periode 2020-2030.

We zijn wel van mening dat naast de beschikbaarheid van woningen ook gericht gekeken moet worden naar andere vestigingsfactoren zoals woonomgeving, sport- en culturele voorzieningen en vooral ook naar het openbaar vervoer en de realisatie van (snelle) fietsverbindingen.

Om de jonge hoogopgeleide huishoudens (“de gezinnen van straks”; scenario “Oog voor de toekomst’) te kunnen huisvesten moet er gezorgd worden voor voldoende banen en moeten er genoeg innovatieve bedrijven kiezen voor Goes. We dringen er bij het college op aan om hier de juiste maatregelen voor te nemen.

Lees de complete bijdrage >>