Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 23 oktober 2019

Niet akkoord met begrotingswijziging VRZ

De Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) wil het te verwachten tekort van € 266.726,- aanvullen uit de eigen verschillende reserves en de post onvoorzien. Het algemeen bestuur van de VRZ noemt dit budget neutraal en geeft verder geen onderbouwing voor de tekorten. De Goese gemeenteraad is het daar niet mee eens en gaat niet akkoord met de 3e begrotingswijziging van de VRZ. Zij denken dat hierdoor de reserves onnodig snel uitgeput raken waardoor bij de gemeenten moeten worden aangeklopt voor aanvullend krediet en hebben op initiatief van D66 een zienswijze ingediend bij het bestuur.

Lees het volledige persbericht