Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 8 april 2019

‘Het gaat er niet om dat je je zin doorzet’

We hebben het antwoord van het college op onze schriftelijke vragen, inzake vervanging van rode stenen door gele, in de wijk Mannee nog niet ontvangen, maar uit het antwoord van wethouder Alssema in de PZC van afgelopen woensdag blijkt, dat het verzoek van de bewoners van de Karremansweidjes vooralsnog niet gehonoreerd zal worden: ’Wij hebben hier bij de plannen heel goed over nagedacht en de eenheid van gele straten geeft rust’. Aldus de wethouder.

Wiens rust?

In het VNG-magazine van 5 april jl. schrijft voormalig ombudsman Alex Brenninkmeijer over moreel leiderschap: ‘Het gaat er niet om dat je je zin doorzet’  (…) Niet verkiezingsprogramma’s en niet het collegeakkoord vormen de belangrijkste leidraad, maar het contact met jou als inwoner.

Burgerparticipatie vraagt veel tijd: niet alleen het proces tijdens plannen en uitvoeren, maar vooral de omslag van het top down denken naar bottom-up: van plannen maken achter de tekentafel in het stadskantoor naar beleidsvorming en uitvoering van plannen samen met inwoners.

Deze omslag geldt evengoed voor ons, raadsleden.

Wij vertegenwoordigen jou, de inwoners, in de raad: steeds moeten ook wij eropuit, kijken, luisteren, praten en afwegen. Soms kan iets niet en soms kost het tijd.

Na twee inspraakavonden in Wolphaartsdijk heeft de ondernemer die bij de Schelphoek een Camperplaats voor 100 campers wilde inrichten afgehaakt: omdat er te weinig draagvlak onder de bewoners was. Deze ondernemer is nu weer teleurgesteld, omdat hij ‘te weinig steun van de gemeente heeft gekregen’. Grappig is dat. Maar terecht dat de inwoners zich nu hebben kunnen uitspreken!

Het is een proces en D66 gaat zich inspannen om dit een succesvol proces te laten zijn. Jij hoort van ons en naar wij hopen wij van jou!

– Saskia Verheij