Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 24 februari 2019

LHBT en D66, een reactie op de motie van Nieuw-Goes, SP en PvdA

Op 7 februari jl. bezocht de fractie van D66 een bijeenkomst van het LHBT- netwerk Zeeland in de Orangerie van Katoen in Goes.
Wij kregen daar informatie over wat er speelde op dit terrein in Zeeland, de problemen en de werkwijze van het LHBT- netwerk Zeeland.

Mede n.a.v. de verstrekte informatie zijn wij van mening dat het LHBT-netwerk zelf in eerste instantie het beste kan aangeven, waaraan in Zeeland behoefte is bij LHBT-ers. Pas dan lijkt het ons gewenst om eventuele tekortkomingen te verwoorden in een actieplan van de gemeente Goes.
Gelet op dit uitgangspunt hebben wij de Motie van Nieuw Goes-SP-PvdA betreffende LHBT-actieplan niet kunnen ondersteunen.
Wij sluiten hierbij aan bij het standpunt van de fractie van GroenLinks Goes.
Een willekeurige rijtje maatregelen, bedacht door de politiek, zou het beleid van het netwerk kunnen doorkruisen.

In samenspraak met het LHBT- netwerk en andere belanghebbenden willen we bekijken welke mogelijkheden er ontwikkeld kunnen worden, bijvoorbeeld voor jongeren in het onderwijs. Op dit moment loopt er in de provincie Zeeland ook een onderzoek naar (de beleving van) acceptatie van LHBT-ers. Dus ben jij een LHBTI+ in Zeeland, vul dit onderzoek in zodat er een goed beeld ontstaat.

Wij zijn blij dat de gemeente Goes, net als de gemeente Middelburg, een Regenbooggemeente is.
De fractie van D66 Goes zal zich aanmelden om vriend te worden van het LHBT-netwerk Zeeland.