Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 21 december 2018

Bedrijven en ondernemers ondersteunen bij hun verduurzamingsplan

Bij het coalitieakkoord in Goes is besloten om de OZB voor bedrijven te bevriezen. Het college stelde daarom voor om deze belasting in 2019 niet te verhogen met het gebruikelijke inflatiepercentage.

Wij vinden dat dit geen cadeautje is voor de bedrijven. Bedrijven en ondernemers staan namelijk voor een forse opgave: minder energiegebruik, minder afval en minder CO2uitstoot.

Laat de bevriezing van de OZB voor bedrijven dus een gebaar zijn om klimaatgerichte maatregelen in bedrijven te stimuleren. We hopen van harte, dat het college juist deze boodschap wil uitdragen. Wellicht komt ook de vraag om hulp van een energiecoach dan vanzelf naar voren.

In een motie van de oppositie werd gevraagd om ook bewoners, woningeigenaren, op gelijke wijze aan te zetten tot verbeteringen aan huis en tuin. Uiteraard hebben we voor deze motie gestemd.

In dezelfde raadsvergadering beloofde het college ook de aansluiting van Goes bij de landelijke Operatie Steenbreek, zoals D66 eerder had verzocht.