Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 19 oktober 2018

Wel een nieuw themajaar, geen extra geld naar Goes Marketing!

Het college stelt voor om aan de Stichting Goes Marketing (SGM) gedurende de komende 4 jaar 50.000 extra geld toe te kennen. Dit extra bedrag is met name bedoeld voor bovenregionale evenementen, bijvoorbeeld een grote expositie of lichtfestival. Wij plaatsen hierbij een aantal kanttekeningen.

SGM organiseert jaarlijks een aantal activiteiten en evenementen onder de 3 aandachtsgebieden Aangenaam, Bereikbaar en Handelsgeest. Zeer zwaar ligt daarbij de nadruk  op een tweetal evenementen die rond het thema Mode gerangschikt zijn, zoals Goes Couture en Goes Modestad. SGM wil Mode ook nadrukkelijk afficheren als kapstok, waar andere activiteiten aan gekoppeld worden. Daarbij wijst de stichting op de vele goede modewinkels in de stad en de grote uitstraling van dit item. Er zullen zeker mensen zijn voor wie dit een belangrijk thema is, maar voor veel inwoners is het niet aansprekend. Het lijkt D66 daarom niet geschikt om als kapstok voor andere evenementen te dienen.

En hier wringt ook de schoen, namelijk in de hoeveelheid ambities die SGM zegt te willen waarmaken: jaarlijks een groot bovenregionaal evenement ontwikkelen wat op den duur kan evenaren met het Zeeuws Nazomer Festival of Film by the Sea (!), activiteiten bieden voor jongeren van 12 tot 18 jaar met de gedachte jongeren te blijven binden aan Goes, dan wel ze te verleiden, na hun studie elders, weer terug te komen, maar ook het promoten van watersport (Veerse Meer) en sport in het algemeen. Dan komt de gedachte aan een Lichtfestival er ook nog bij.

Het lijkt of er in het actieplan van de stichting en collegevoorstel wordt toegeschreven naar de genoemde verhoging, waarbij er handig gebruik gemaakt wordt van onderwerpen die goed bij de inwoners en bezoekers liggen, zoals activiteiten voor jongeren en de succesvolle tentoonstelling over Noord-Korea tijdens het Goes-Azië jaar.

De bedoeling van het in het leven roepen van de stichting was ‘het op afstand plaatsen’ van een (uitvoerings)orgaan om Goes te promoten. Niets mis mee. Alleen is de afstand tot de gemeente niet zo groot. De stichting huurt een pand in het stadskantoor, er is voortdurende uitwisseling en samenwerking met de gemeenteambtenaren én de voorzitter van de stichting is een wethouder, namelijk Loes Meeuwisse.

De stichting beschikt de komende vier jaar over een budget van € 262.651,- in 2019, oplopend tot € 267.006,- (wegens inflatie correctie) in 2022.

Uit een enquête onder de bevolking in 2017 bleek, dat er behoefte bestond om het budget van de stichting te verlagen. Het voorstel om het budget niet alleen te handhaven, maar juist te verhogen staat daarbij in schril contrast. De merkwaardige constructie om daarvoor vier jaar incidenteel geld in te willen zetten stuit bij ons op verzet.

Wij stellen voor dat de stichting werkelijk verzelfstandigt, een onafhankelijke voorzitter kiest, zich beter focust en kijkt welke richting de stichting ook op langere termijn wil uitzetten en het doet met het budget wat het de komende vier jaar structureel ter beschikking heeft, zonder de extra verhoging van € 50.000. Wat ons betreft in ieder geval niet van gemeenschapsgeld.