Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 8 oktober 2018

Waarom wij tegen voorstel kavel PIK stemden

Formeel besloot de gemeenteraad ‘slechts’ over de zogenaamde exploitatierekening. Daarin staat wat de verkoop van de grond aan de projectontwikkelaar opbrengt en welke kosten de gemeente daarbij nog voor zijn kiezen krijgt voor het bouw- en woonrijp maken. Het bestemmingsplan wordt pas later aan de gemeenteraad voorgelegd.

Ter argumentatie was bij het financiële voorstel een architectonisch ontwikkelingsplan gevoegd. Mooie plaatjes, waarmee in een impressie werd gegeven, hoe het project er uiteindelijk zou kunnen uitzien.

Bij de verkoop van bouwgrond wordt altijd een contract gesloten, waarin diverse voorwaarden en uitgangspunten worden vastgelegd. Op vragen van D66 over maatregelen voor duurzaamheid en klimaatbestendigheid is niet geantwoord. In een contract kun je immers aanwending van zonne-energie, aardwarmte, waterberging en beheersing van hittestress vastleggen. De gemeenteraad ging in het debat echter voornamelijk in op de architectonische geschetste plaatjes, terwijl die geen enkele juridische waarde hebben. De les van de toelichting op het bestemmingsplan van camping de Veerhoeve is blijkbaar snel vergeten.

Ook de ontwikkeling van commerciële ruimten in de begane grond strook baart D66 zorgen. Wij voorzien een geduchte concurrentie met de binnenstad van Goes, waar zoals bekend helaas nog steeds winkelpanden leeg staan.

De fractie van D66 vindt, dat in het contract met de projectontwikkelaar meer uitvoeringsaspecten hadden moeten worden vastgelegd. Ongetwijfeld komen we er bij het vaststellen van het bestemmingsplan op terug. Maar we weten uit ervaring, dat de bouw dan meestal al begonnen is en extra voorzieningen achteraf kostbaar of niet uitvoerbaar zijn.