Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 13 september 2018

Staat hier eind 2019 een prachtig nieuw IKC Kloetinge?

De gemeenteraad van Goes heeft tijdens de raadsvergadering van donderdag 6 september jl. een extra krediet beschikbaar gesteld voor de nieuwe Kloetingseschool – een zogenoemd Integraal Kind Centrum (IKC) – aan de Zomerweg in Kloetinge.

Het krediet betreft een bedrag van € 500.000,- voor gestegen kosten van het bouwkundig deel en € 190.740,- extra  voor ontwikkeling van de buitenruimte. Bij elkaar dus bijna 7 ton extra bovenop het eerdere krediet van de bijna 2,5 miljoen dat de raad in 2016 beschikbaar stelde.

Alle fracties, met uitzondering van Nieuw Goes, hebben uiteindelijk ingestemd met het extra krediet. Ook D66.

Aan de instemming met dit verzoek ging een stevige raadsdiscussie vooraf, waarin de raadsleden aandacht vroegen voor de traagheid van de uitvoering, het niet informeren van de raad toen –  al in juni 2017 –  bleek dat het krediet ontoereikend was, de onzorgvuldige communicatie met m.n. de bewoners van de Zomerweg, het zich verschuilen achter VZG-normen die 40% te laag zouden zijn en achter de toegenomen bouw- en aannemingskosten, de onduidelijkheid betreffende de bodemvervuiling, de gevolgen voor de kinderen van KIBEO, die al een aantal jaren ergens anders huisvesting kregen, de vraag of er nog wel van hetzelfde aantal leerlingen kon worden uitgegeven en de vraag of de locatie aan de Zomerweg (nog) wel de meest gelukkige keuze was.

D66 stelde ook de vraag of de gemeente Goes wel in staat was om als ‘bouwheer’ van de school op te treden. Voor de zomervakantie heeft D66 via mondelinge vragen ook al aandacht gevraagd voor de door-decentralisatie, waarbij niet de gemeente maar de school zelf verantwoordelijk is voor het gehele bouwproces van ontwerp tot en met uitvoering.

Sinds aantreden van het nieuwe college behoort de nieuwe Kloetingseschool tot de portefeuille van wethouder André van der Reest, die de verantwoordelijkheid overnam van wethouder Derk Alssema. Van der Reest verdedigde de extra krediet aanvraag vurig, ook al zei hij dat hij het liever niet had hoeven doen. Hij zei toe dat er een evaluatie  naar het hele proces zou komen, met name ook naar de communicatie met betrokken burgers en met de raad.

Voor het begin van de tweede termijn van het debat vroeg de SP fractie schorsing aan en diende samen met D66, PvdA en Partij voor Goes een Motie van Treurnis in, omdat de partijen geconstateerd hebben dat het college de raad niet tijdig volledig heeft geïnformeerd over het te verwachten benodigde extra budget. Ook Nieuw Goes stemde in met de Motie. Als ook GroenLinks in zou hebben gestemd, zou de motie een meerderheid hebben gehad, omdat er twee raadsleden van het CDA afwezig waren.

D66 heeft ingestemd, omdat het belang van de kinderen en leerkrachten voorop staat en tegenstemmen of keuze voor een andere locatie opnieuw uitstel en vertraging zou opleveren. Wethouder van der Reest kreeg een compliment van D66 voor zijn krachtig en volhardend pleitdooi voor het integrale ontwerp, de aandacht voor duurzame bouw, aardgasvrij, en een school met een fris en gezond binnenklimaat.

Hij schetste het volgende tijdpad:

  • oktober 2018 vaststelling bouwbesluit, sloopbesluit en omgevingsvergunning
  • eind november sloop en sanering
  • februari 2019 start bouw en
  • eind 2019 oplevering school , daarna de inrichting en in gebruik name.

D66 heeft wel nog extra aandacht gevraagd voor de bodemvervuiling en de mogelijke extra kosten, die dat kan opleveren.

Inspreker Theo Spinnewijn zal teleurgesteld naar huis gegaan zijn, omdat niet – alsnog – voor een andere locatie gekozen is. Maar hopelijk kijkt hij in 2020 tevreden naar een prachtig nieuw IKC zonder verkeersoverlast. Staat hier eind 2019 een prachtig nieuw IKC Kloetinge?