Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 17 juli 2018

Vragen over verkeerssituatie Ringbrug

Om te kunnen starten met de ontwikkeling van de Westerschans is een stuk van de Westhavendijk verlegd richting de begraafplaats en is de kruising ter plaatse opgeschoven. Vanwege deze aanpassing is gekozen voor een omleiding voor fietsers vanaf Wilhelminadorp richting het centrum en voor fietsers van het centrum richting Wilhelminadorp. Fietsers vanaf het Omnium langs de Praxis mogen ook niet meer rechtsaf richting Wilhelminadorp en moeten ook vanaf de kruising gebruik maken van de omleiding.

Vanuit meerdere bronnen en middels eigen waarneming wordt geconstateerd dat deze omleiding niet altijd goed functioneert. Hoewel er verkeersborden staan die de omleiding en de veranderde situatie aangeven zijn er veel (jonge) fietsers die de afzetting negeren en daardoor tussen auto’s terecht komen, hetgeen in onze beleving een gevaarlijke situatie veroorzaakt.

Om het niet tot een ongeluk te laten komen is bovenstaande voor ons reden tot het stellen van schriftelijke vragen aan het College van B&W.

Lees ook het krantenartikel uit de PZC dd. 18 juli 2018