Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 17 juni 2018

Elke gemeente een onafhankelijke rekenkamer

Lokale rekenkamers zijn volgens minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken (artikel in het VNG Magazine van 13 juni 2018) van groot belang voor gemeenteraden door de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van (door het college uitgevoerde) beleid te onderzoeken.

Op dit moment hebben de gemeenten nog de mogelijkheid om aan de wettelijke verplichting van een rekenkamerfunctie (ingesteld bij de invoering van het dualisme in 2002) zelf invulling te geven. Bijvoorbeeld door het instellen van een rekenkamercommissie, waarin uitsluitend raadsleden zitting hebben. Dit is ook zo in de gemeente Goes.

Bij een commissie bestaande uit uitsluitend raadsleden ontstaat het gevaar van partijpolitieke belangen bij de afweging om bepaald beleid wel of niet te onderzoeken. Ook kan meespelen dat raadsleden aan onderzoeken geen geld willen uitgeven.

De minister wil nu een wetsvoorstel indienen om de Gemeentewet te wijzigen. Gemeenten worden dan verplicht een onafhankelijke rekenkamer in te stellen. Er mogen daaraan wel raadsleden toegevoegd worden, maar uitsluitend als adviseur.

D66 Goes juicht deze ontwikkeling toe. In ons verkiezingsprogramma voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 pleitten wij hier al voor. Een – onafhankelijke – rekenkamer is een belangrijk instrument. Het kan de controlerende taak van de gemeenteraad versterken en het lerend vermogen van de raden (en colleges) vergroten.

Thema

Rechtvaardige en samenwerkende lokale overheid

D66 wil dat de gemeente een rechtvaardig en transparant heffings- en belastingbeleid voert. Daarnaast zoeken wij actief de samenwerking met andere lokale overheden. Bovengemeentelijke samenwerking is efficiënter en leidt tot optimalisering van dienstverlening.

Lees meer