Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 2 april 2018

Fractie, steunfractie en nieuwe fractievoorzitter

In vervolg op de verkiezingsuitslag heeft de fractie van D66 in de gemeenteraad van Goes de eerste taken verdeeld. Andere taken en activiteiten zullen tijdens de eerstkomende fractievergaderingen worden besproken.

Donderdagavond jongsleden zijn Saskia Verheij en Pieter Romijn geïnstalleerd als raadslid. Onderling is afgesproken, dat Saskia de rol van fractievoorzitter op zich zal nemen. Pieter zal de planning van de raadsagenda in de agendacommissie blijven doen, zodat beiden voldoende ruimte houden voor diverse politieke dossiers en volksvertegenwoordigende bezoeken.

Ook zijn donderdag drie steunfractieleden beëdigd. Martin Wissekerke, Dick van de Merwe en Henk Torcqué zijn daarmee toegetreden als commissielid en kunnen in de commissie het woord voeren. Een nadere verdeling van te behartigen dossiers moet nog plaatsvinden.

Lees ook het persbericht over onze nieuwe fractievoorzitter.