Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 25 januari 2018

Ook Operatie Steenbreek in Goes!

Klimaatverandering vraagt aandacht voor water, bodem, lucht en natuurlijk groen. Een toenemende hoeveelheid aan regenwater moet goed opgevangen worden. Dit vraagt om keuzes in de openbare ruimte door de gemeente, maar ook door de inwoners van een stad. Door minder bestrating en meer groen in de tuin aan te leggen kan iedereen een bijdrage leveren aan dit groeiende probleem. Meer afwatering op een natuurlijke manier ontlast de riolen in het geval van hoosbuien en helpt bij het tegengaan van het opwarmen van de stad.

Vergroenen

Een gemeente kan een straatsteenheffing invoeren om inwoners zover te krijgen, we kunnen dit ook op een positieve manier benaderen d.m.v. Operatie Steenbreek (http://www.operatiesteenbreek.nl). Dit initiatief heeft als doel iedereen in Nederland enthousiasmeren om de tuin te vergroenen en zo samen het verschil te maken en te zorgen voor een klimaatbestendige en gezonde samenleving.

Schriftelijke vragen

Deze week stellen wij daarom schriftelijke vragen aan het College van B&W en willen we weten wat de gemeente nu doet om inwoners te stimuleren om meer groen aan te leggen en of de Gemeente Goes gaat meedoen met Operatie Steenbreek.

Thema

Klimaat & Milieu

Bescherming en verbetering van het milieu is voor D66 essentieel. Door goede zorg voor de omgeving is er ook voor toekomstige generaties een goed leven mogelijk. Dat kan worden bereikt als eenieder zich bij zijn of haar handelen bewust is van het effect op het milieu en daar rekening mee gaat houden.

Lees meer