Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 28 oktober 2017

Omnium blijft in handen van gemeente Goes

De gemeenteraad van Goes heeft unaniem het voorstel gesteund om het Omnium in eigen handen te houden. Omdat D66 Goes veel waarde hecht aan een maatschappelijke voorziening op het gebied van sport, bewegen en recreatie zijn wij blij dat Omnium de kans krijgt om zich verder te versterken.

Van een eenvoudige accommodatie voor zwemmen en gymnastiek, is Omnium uitgegroeid tot een multifunctionele voorziening. Waar wellicht te weinig oog voor is geweest, is de aanpassing van de bedrijfsvoering met de organisatieontwikkeling. Men was te druk bezig met de bouwkundige uitbreiding en vergat het verkrijgen van een optimale exploitatie. Het Omnium presteert goed als we kijken naar de bezoekersaantallen en omzet. Echter aan de kostenkant kan er nog een aanzienlijke verbeterslag gemaakt worden. Er wordt daarom extra geld uitgetrokken om het exploitatietekort te dichten en werk te maken van de herstructurering van de organisatie.

Goes bezit veel voorzieningen voor sport, bewegen en recreatie. Daarom wil de gemeente meer samenwerking met CIOS-SCALDA, de andere scholen en verenigingen. Als het aan D66 Goes ligt, wordt ook samengewerkt met welzijnsorganisatie SMWO en Sport Zeeland.

 

Het lijkt er op dat de citymarketing zich vooral richt op het gebeuren op en rondom de Grote Markt en dat het Omnium zich buiten haar gezichtsveld bevindt.  Na de gemeenteraad zou ook citymarketing het Omnium moeten omarmen.