Steun ons en help Nederland vooruit

Burgerparticipatie: ‘Het gaat er niet om dat je je zin doorzet’

8 april 2019

Burgerparticipatie vraagt veel tijd: niet alleen het proces tijdens plannen en uitvoeren, maar vooral de omslag van het top down denken naar bottom up: van plannen maken achter de tekentafel in het stadskantoor naar beleidsvorming en uitvoering van plannen samen met inwoners.
Deze omslag geldt evengoed voor raadsleden ...

Lees verder ...

Goes doet mee met Steenbreek!

Al in onze verkiezingscampagne riepen wij met gratis plantjes inwoners op om steen in de tuin te vervangen door groen met onze actie ter promotie van Operatie Steenbreek. Tuinen vergroenen draagt bij aan de opslag en verwerking van veel regenwater.