Steun ons en help Nederland vooruit

Burgerparticipatie: ‘Het gaat er niet om dat je je zin doorzet’

8 april 2019

Burgerparticipatie vraagt veel tijd: niet alleen het proces tijdens plannen en uitvoeren, maar vooral de omslag van het top down denken naar bottom up: van plannen maken achter de tekentafel in het stadskantoor naar beleidsvorming en uitvoering van plannen samen met inwoners.
Deze omslag geldt evengoed voor raadsleden ...

Lees verder ...

Onze zwerfvuilactie

Zaterdag 25 mei gingen we met bijna de hele steunfractie de straat op om zwerfvuil op te ruimen. We hebben deze actie opgezet in samenwerking met Milieu Educatie Centrum De Bevelanden, die het opruimmateriaal verzorgde. We zijn gestart bij het parkeerterrein van de Stoomtrein Goes Borsele. Lees het verslag en klik op het artikel hiernaast >>