Steun ons en help Nederland vooruit

D66 en samenwerken met LHBT Netwerk Zeeland. Onze reactie op de motie van Nieuw-Goes, SP en PvdA

24 februari 2019

Donderdag 21 februari j.l. werd een motie van Nieuw-Goes en PvdA ingediend, die wij niet konden steunen. Ook al vinden wij dat iedereen zichzelf zou moeten kunnen zijn, willen wij de wethouder niet opdragen een plan te gaan schrijven in een gemeente waar al heel veel gebeurt. Wij willen mét LHBT Netwerk Zeeland en de gemeente oplossingen bedenken.

Lees de bijdrage van onze fractievoorzitter ...

Goes doet mee met Steenbreek!

Al in onze verkiezingscampagne riepen wij met gratis plantjes inwoners op om steen in de tuin te vervangen door groen met onze actie ter promotie van Operatie Steenbreek. Tuinen vergroenen draagt bij aan de opslag en verwerking van veel regenwater.